Blog

Najskuteczniejszy sposób ochrony marki | Magdalena Miernik

Rejestrowanie znaku towarowego kojarzy się z dużymi firmami – czy słusznie? Czy tylko duże firmy powinny rejestrować swoje znaki towarowe? Mogłoby się tak wydawać, jednak jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą i dopiero rozkręcasz swój biznes, zarejestrowanie znaku towarowego powinno być ważnym podpunktem na Twojej liście do zrobienia na start.

Dlaczego warto?

Znak towarowy to oznaczenie, które pozwala odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od innych. Marka kojarzy się odbiorcy z pewnym poziomem jakości i konkretnymi wartościami. Za znakiem towarowym idzie pewne odczucie, przesłanie, dlatego tak ważne jest, żeby zastrzec znak towarowy, aby tylko Twoja marka była kojarzona z tym konkretnym znakiem. Co jest szczególnie istotne to fakt, że zarejestrowanie go blokuje inne osoby przed zarejestrowaniem marki pod tą samą nazwą w danym rodzaju działalności.

Czego jeszcze dowiesz się z tego odcinka?

  • Co może pociągać za sobą niezarejestrowanie znaku towarowego?
  • Po co jest prawna ochrona marki? Co daje klientowi, a co przedsiębiorcy?
  • Jakie są rodzaje znaków towarowych i czym się różnią?
  • Jakie wymogi powinien spełniać znak towarowy?
  • Ile kosztuje zgłoszenie znaku?