Blog

Jak to jest w biznesie z mężem? | Rozmowa z Kamilą Kruk

Kamila Kruk jest współwłaścicielką wydawnictwa, redaktor naczelną, trenerką rozwoju osobistego oraz autorką książek i artykułów. W wywiadzie dzieli się swoim doświadczeniem jako kobiety przedsiębiorczej oraz żony.

Jednym z kluczowych elementów we współpracy z partnerem jest uzupełnianie się kompetencji i odpowiednie rozdzielenie zadań między sobą. Każda osoba w zespole powinna skupić się na tym, co potrafi najlepiej, unikając ingerowania w dziedziny, w których nie czuje się kompetentna. To umożliwia efektywną pracę i równomierne rozłożenie obowiązków.

Współpraca z partnerem wymaga także zaangażowania i elastyczności. Kiedy jedno z partnerów potrzebuje odpoczynku lub ma inne zobowiązania, druga osoba bierze na siebie większą odpowiedzialność. Wzajemne wspieranie się i zastępowanie nawzajem jest kluczowe dla utrzymania równowagi.

Żaden pomysł nie jest święty.
Kamila podkreśla, że w ich biznesie pomysły są traktowane jak hipotezy i podchodzi się do nich z dystansem. Ważne jest przetestowanie różnych rozwiązań i wybór tych, które będą działać najlepiej w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów.

Jednym z praktycznych narzędzi, które Kamila poleca przedsiębiorcom, jest “Metoda Bullet Journal: zapisz przeszłość, zorganizuj teraźniejszość, zaplanuj przyszłość”. Być może Twoim pierwszym skojarzeniem z tą nazwą są pięknie ozdobione notesy z wstążkami, kwiatkami itp. Tymczasem to nie jest zwykły notes, ale kompletny system organizacji, który znacznie ułatwia planowanie i sprawdzanie, czy osiągasz zamierzone cele.

Zapraszam serdecznie na wywiad.