Blog

Jak przygotować dziecko do dorosłego życia? | Anna i Robert Sowińscy

Jak wpływa na uczniów edukacja oparta na modelu pruskim? System ten zniechęca dzieci do proszenia o pomoc ze strachu, że ktoś je publicznie oceni. Model ten nie uczy również umiejętności współpracy.

Plan Daltoński został opracowany przez Helen Parkhurst, która krytykowała brak samodzielności uczniów i nadmierną dyscyplinę. Uważała, że prace domowe nie są konieczne, gdyż dzień spędzony w szkole mógł być wystarczająco wyczerpujący, a nie wszyscy mieli odpowiednie warunki do nauki w domu. Zadawanie prac domowych może prowadzić do izolacji uczniów od kolegów, podczas gdy praca grupowa przynosi najlepsze rezultaty edukacyjne. Najważniejsze wartości Planu Daltońskiego to: wolność, samodzielność, współpraca, refleksja.

Nasi goście opowiedzą także:

  • Dlaczego sprawdziany i świadectwa z paskiem są szkodliwe?
  • Jak podbudowywać dziecko jako rodzic?
  • Dlaczego edukacja domowa się tak dobrze rozwija?
  • W jaki sposób oceny obniżają poczucie własnej wartości?